Blank spot

Hopp til menyen


Lenkjer

Her er ei liste over stader på verdsveven som eg nyttar med jamne mellomrom. Sida vil bli oppdatert jamnleg. Meld i frå om lenkjerote eller om stader du meiner eg bør sjå på.

Dei ti siste lenkjene

Norsk språkråd

Norsk språkråd er eit statleg organ som gir råd i spørsmål om norsk språk — nynorsk og bokmål. Særleg vil eg trekke fram ei lita liste over skrivereglar som eg har hatt nytte av, og sikkert fleire med meg.

Gratis vevressursar

Brukaropplevingar.com

Are Gjertin Urkegjerde Halland skriv om brukarvennleg utforming i ein teknologisk kvardag, med eller utan jumpsuit.

Andre bloggar

digme: blogg

Fleire har hatt store forventningar til Håkon Styri sin blogg. Det ser ut til at han innfrir.

Andre bloggar

Jarle på norsk

Jarle Dahl Bergersen sin blogg om mangt og mykje. Han har òg ei engelsk bloggutgåve som har eit meir teknisk retta innhald.

Andre bloggar

Kakeboksen

Morten Wang sine skriveriar finn ein mange av på Usenet, særleg dei som omhandlar Javascript. Kakeboksen er hans blogg, dels norsk, dels engelsk.

Andre bloggar

Webattack.com — Freeware

Her kan ein finne ei stor mengde gratis programvare til ymse bruk. Lenkja går til program ein ikkje treng betale for, men Webattack.com har òg samla program som kan prøve gratis for så å betale for dei.

Gratis vevressursar

FreeFoto.Com

Ein nettstad med fleire tusen fotografiar av alt mogleg. Bileta er teke med både digitale og analoge kamera og alle bileta er gratis til personleg, ikkje kommersiell bruk. Set deg ellers inn i reglane for bruken av fotografia.

Gratis vevressursar

Huftis' blogg

Karl Ove Hufthammer har lenge hatt ei heimeside med mange interessante artiklar, men svært sporadiske oppdateringar. No har han gjort noko med det og byrja på sin eigen blogg.

Andre bloggar

Norsk Sykepleierforbund

Fagforeininga til sjukepleiarane, med eit samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk engasjement.

Foreiningar og klubbar

antibiomatika

Arve Bersvendsen er ein ivrig bloggar og har samla sine eigne skriveriar i «antibiomatika». I tillegg har han ein engelskspråkleg blogg som hellar meir mot det tekniske apsektet ved verdsveven og han tek del i bloggkollektivet liksom.net.

Andre bloggar


Søk


Om meg

Innhald