Blank spot

Hopp til menyen


Tid for hovudprosjekt

Tirsdag 11. Januar, 2005

Nytt år, nytt semester og nye utfordringar. Dette semesteret, som markerer slutten på denne utdanninga, skal i hovudsak handle om arbeid med hovudprosjektet. Dette er eg sjølvsagt svært spent på. Akkurat no er det oppgåvene som utgjer spenningsmomentet: Vil eg finne ei oppgåve eg har lyst til å arbeide med? I fjor var det stor breidde i hovudprosjekta, noko eg håper tilfellet er i år òg. Draumen er å finne ei oppgåve der eg kan nytte ei webbasert løysing.

Vi kan òg kome med eigne oppgåver eller oppgåver vi sjølve har skaffa gjennom bedrifter. Så forslag til oppgåver eller tips til bedrifter som har prosjekt som kan passe fint som ei hovudoppgåve blir tekne imot med stor takk!

Skule

Forrige | NesteSøk


Om meg

Innhald