Blank spot

Hopp til menyen


Administratorar og andre brukarar i Windows XP

Lørdag 22. Januar, 2005

Via den engelskspråklege bloggen til Jarle Dahl Bergersen kunne eg lese Gisle Hannemyr sitt innlegg om å køyre Windows som vanleg brukar, og bruke «Run As …» for å køyre program med administratorrettar ved behov.

Det er snart eit halvt år sidan eg sjølv la om til å køyre med «Begrenset konto» i det vanlege og bruke adminstrator-rolla ved behov. Eit par grunnar til denne omlegginga var inspirasjon frå linux, som alltid har skild mellom «root» og systembrukarar, og eit ønskje om å få ei sikrare Windows-maskin.

Erfaringar

I det daglege merkar eg ikkje noko til at eg køyrer med reduserte rettar i Windows XP. Eg har merka meg kva program som fungerer greitt og kva som ikkje fungerer like godt.

Velge programvare som støttar fleirbrukar-miljø.
Applikasjonar som på død og liv må lagre innstillingar i programkatalogen (i «Programfiler»), i staden for brukaren sin personlege katalog, prøver eg unngå.
Enkelte program krev særlege tilpassingar.
Til dømes måtte eg for Nero Burning Rom installere Nero BurnRights for å gje brukarar tilgong til CD-brennaren.
Ikkje berre installasjonar.
Oppgraderingar av programvare må som oftast utførast som administratorrettar. For oppdateringar av antivirusprogramvare nyttar eg «Run As …»-funksjonen.

I dag er både den stasjonære og den berbare datamaskina mi organisert på same måte. Eg synest det fungerte så greitt at eg i jula omorganiserte maskina til foreldra mine slik at den òg køyrer med «Begrenset konto» til vanleg.

Nerdeting

Forrige | NesteSøk


Om meg

Innhald