Blank spot

Hopp til menyen


PC-brett

Torsdag 20. Februar, 2003

I dag har eg skrive på ei datamaskin i ein og ein halv time. Kanskje ikkje noko spesielt å kunngjere her, men dette er likevel litt annleis. Eg har nemleg testa ein av dei nye tablet PC-ane som etter kvart er komen på marknaden.

Dette har eg gjort i samband med at eit selskap i Bergen samlar inn handskrift frå ulike menneske, for å gjere operativsystemet til desse notatblokk-PC-ane betre i stand til å forstå norsk skrift. Dette oppdraget har dei fått frå Microsoft.

Kva er det med desse tablet PC-ane?

Skilnaden mellom tablet PC-ane og vanlege PC-ar er at ein skal kunne skrive rett på skjermen med ein spesiell penn, slik at ein ikkje treng tastatur. Heile datamaskina ligg i den tynne skjermen, og ein kan lese og skrive på denne som om det var ei notatblokk. Les meir om innsamlinga i digi.no og BA.

Nerdeting

Forrige | NesteSøk


Om meg

Innhald