Blank spot

Hopp til menyen


Slett av NextGenTel

Onsdag 03. Juli, 2002

Etter eit halvt års venting har eg endeleg fått breibandstilknytinga mi, eit prosjekt som tok til i februar. Det einaste som har hindra meg frå å ferdigstilt tilknytinga er ein liten boks, ein ruter, som skal koplast mellom datamaskina og kontakta i veggen. Denne har det altså teke 6 månader å sende, frå Sandsli utanfor Bergen.

Men på denne tida har NextGenTel derimot vore frekke nok til å sende tre (3) fakturaer på ei tilknyting som dei altså ikkje hadde gjort ferdig. Eg har sendt e-post til NextGenTel sin kundeservice om dette, utan å ha fått bekrefta at desse er mottekne. Bekrefting fekk eg derimot etter samtaler på telefon. Då skulle alt i følgje sakshandsamar vere oversendt fakturaavdelinga for vidare handsaming. Men ikkje nok med det.

I dag, same dag som eg fekk nytta breibandstilknytinga for første gong, har eg fått purring på ein av fakturaene, sendt via eit innkrevjingsselskap. Passeleg irritert ringte eg kundehandsamar i selskapet og fortalte kva eg meinte om det.

Eg lurer eigentleg på om eg har vald riktig nettilbydar...

Nerdeting

Forrige | NesteSøk


Om meg

Innhald