Blank spot

Hopp til menyen


Blank Spot er blitt annleis...

Mandag 24. Juni, 2002

Det er kanskje ikkje så tydeleg, men enkelte ting har endra seg på denne sida. Det mest tydelege er kanskje menyen. Lat meg forklare dette litt nærare:

Denne nettstaden blir no driven ved hjelp av Movable Type, eit «personleg publiseringssystem», eller det som så populært blir kalla CMS. Vonleg skal det bli enklare for meg å oppdatere sidene mine no!

Det har teke tid å gjere om sidene mine. Movable Type er i utgangspunktet eit enkelt system å starte opp med, men det er mogleg å gjere det heile så innvikla og avansert som mogleg. Heldigvis er det òg ein omfattande brukarrettleiing tilgjengeleg. Men det viktigaste er at systemet gjer det mogleg for meg å halde på dei standardkonforme sidene mine.

Kvifor?

Eg har lenge sett etter ein måte å kunne oppdatere sidene mine, sjølv når eg ikkje er heime ved mi eiga maskin. Men ikkje så mange innhaldsstyringssystem er så fleksible og tilpassingsdyktige som Movable Type. Idéen fekk eg frå sidene til Mark Pilgrim. Han har mellom anna skrive litt om korleis og kvifor ein bør skrive nettsider som er tilgjengelege for alle.

Nerdeting

Forrige | NesteSøk


Om meg

Innhald