Blank spot

Hopp til menyen


Vevteknologi

PHP: Hypertext Preprocessor
PHP er etter kvart blitt eit populært skriptspråk som er spesielt godt egna til leggjast inn i HTML for å lage dynamiske nettsider.
The Web Standards Project
Ei av fleire grupperingar som jobbar for å spreie kunnskapar om standardar for veven. WaSP, som dei forkortar namnet med, ønskjer nettlesaruavhengige sider, vonleg reduserte kostnader i utvikling og vedlikehald og dessutan forlenging av levetida til nettsider på veven.
World Wide Web Consortium
World Wide Web Consortium, eller berre W3C, er ein organisasjon som arbeider for å lage standardar for verdsveven. Mellom anna er spesifikasjonar for HTML og CSS skriven av W3C. Eit must for alle som lagar nettsider.

Søk


Om meg

Innhald