Blank spot

Hopp til menyen


Gratis vevressursar

FreeFoto.Com
Ein nettstad med fleire tusen fotografiar av alt mogleg. Bileta er teke med både digitale og analoge kamera og alle bileta er gratis til personleg, ikkje kommersiell bruk. Set deg ellers inn i reglane for bruken av fotografia.
Norsk språkråd
Norsk språkråd er eit statleg organ som gir råd i spørsmål om norsk språk — nynorsk og bokmål. Særleg vil eg trekke fram ei lita liste over skrivereglar som eg har hatt nytte av, og sikkert fleire med meg.
Webattack.com — Freeware
Her kan ein finne ei stor mengde gratis programvare til ymse bruk. Lenkja går til program ein ikkje treng betale for, men Webattack.com har òg samla program som kan prøve gratis for så å betale for dei.

Søk


Om meg

Innhald