Blank spot

Hopp til menyen


Andre bloggar

Det finnast eit utal bloggar å lese på nettet. Eg les nokre av dei sjølv.

Brukaropplevingar.com
Are Gjertin Urkegjerde Halland skriv om brukarvennleg utforming i ein teknologisk kvardag, med eller utan jumpsuit.
Huftis' blogg
Karl Ove Hufthammer har lenge hatt ei heimeside med mange interessante artiklar, men svært sporadiske oppdateringar. No har han gjort noko med det og byrja på sin eigen blogg.
Jarle på norsk
Jarle Dahl Bergersen sin blogg om mangt og mykje. Han har òg ei engelsk bloggutgåve som har eit meir teknisk retta innhald.
Kakeboksen
Morten Wang sine skriveriar finn ein mange av på Usenet, særleg dei som omhandlar Javascript. Kakeboksen er hans blogg, dels norsk, dels engelsk.
Kyrres plass på nettet
Kyrre Baker om mykje og mangt, og det gjer han ofte. Han nyttar ein heimesnekra PHP-basert blogg og har óg eit stort DVD-arkiv.
Lasses hjemmeside
Ein omfangsrik blogg, skriven av Lasse Dahl, trøndersk småbarnsfar busett i Nord-Noreg. Sjekk mellom anna oppskriftene hans.
antibiomatika
Arve Bersvendsen er ein ivrig bloggar og har samla sine eigne skriveriar i «antibiomatika». I tillegg har han ein engelskspråkleg blogg som hellar meir mot det tekniske apsektet ved verdsveven og han tek del i bloggkollektivet liksom.net.
digme: blogg
Fleire har hatt store forventningar til Håkon Styri sin blogg. Det ser ut til at han innfrir.

Søk


Om meg

Innhald